ΣΚΙΡΩΝ

ΣΚΙΡΩΝ (ή Αργέστης η Μαΐστρος ή Βορειοδυτικός άνεμος) είναι για την περιοχή μας ξηρός και ψυχρός τον χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι γίνεται καυτός και, βίαιος. Προκαλεί αναστάτωση στην παραγοογή των λαχανικών και επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων. Η ονομασία του οφείλεται στις Σκιρωνίδες Πε’τρες, (“Κακιά Σκάλα”), γιατί οι αρχαίοι πίστευαν ότι πνέει απ’ εκεί. Η ανάγλυφη φιγούρα τσν παρουσιάζει με σκοτεινά χαρακτηριστικά και σκυθρωπό πρόσωπο. Έχει ακατάστατα μαλλιά και γενειάδα, φορεί βαριά ενδύματα και στα χέρια του κρατά ε’να βαρύ ανταστραμμένο αγγείο. Οι μελετητε’ς υποθέτουν ότι πρόκειτε για τεφροδοχείο που σκορπά στάχτες κι αναμμένα κάρβουνα συμβολίζοντας την καυτή φύση του ΒΔ ανέμου. Μαζί με άλλους ανέμους, ο ΣΚΙΡΩΝ ήταν γιος της Ηούς από τον Αστραίο.