ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Μικρός στόλος της Αυλίδος

Μεγάλος στόλος της Χαλκίδας

Ψαράδες σε δράση

Τρόποι ψαρέματος:

Δίχτυα

Τσαπαρί – Πηροφάνι

Τράτα

Παραγάδι